ضوابط آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان ها

ضوابط آتش نشانی

الف) ضوابط و مقررات ایمنی سازمان در مرحله طراحی

بخش دوم:

۳- ضوابط مربوط به مسیر و دستگاه پله اضطراری
۱-۳ حداکثر ارتفاع ساختمان ۳۰ متر یا ۹ طبقه روی پیلوت دستگاه پله اصلی بعنوان دستگاه پله اضطراری مد نظر قرار گیرد، به نحوی که دستگاه پله از ایستگاه مشترک ورودی واحدها و آسانسور در طبقات کاملاً جداسازی گردد.
مساحت ایستگاه مشترک (سه متر مربع + یک متر مربع x تعداد واحدها در طبقه)بامصالح ساختمانی و درب ایزوله دود خود بسته شو جداسازی گردد.
۲-۳ از ارتفاع بیش از ۳۰ متر یا بیشتر از ۹ طبقه روی پیلوت ضروری است دو دستگاه پله بنحوی در نظر گرفته شود که در طبقات به یکدیگر راه داشته باشند یکی از دستگاه پله ها با فاصله از دستگاه پله دیگر و در ضلع مجور فضای آزاد بوده و به در ایزوله دود خود بسته شو مجهز گردد.
۳-۳ ساختمان های با ۳ طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل ۸ واحد، ساختمان های با ۴ طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل ۶ واحد و ساختمان های با ۵ طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل ۳ واحد و ساختمان های ۶ طبقه روی پیلوت و بیشتر حتی با یک واحد در هر طبقه مشمول بند ۳-۱ می شوند.
۴-۳برای ساختمان های خاص طبق نظر کارشناس سازمان آتش نشانی.
۵-۳حداقل تعداد خروجی های مورد نیاز در ضوابط آتش نشانی برای فضای های بزرگ (سالن اجتماعات، سینماها و غیره ) و همچنین حداقل عرض خروجی ها مطابق جدول زیر محاسبه گردد:

ضوابط آتش نشانی
در ضمن دستگاه پله اضطراری علاوه بر دستگاه پله اصلی برای سالن اجتماعات با ظرفیت بیش از یک صد نفر، سینما ها، بیمارستان ها، هتلها، … ضروری می باشد.
۶-۳در یک ساختمان با کاربری مختلف ( مسکونی، تجاری، دفتر کار …) ضروری است از نظر ا یمنی، دستگاه پله مسکونی مستقل از دستگاه پله کاربری های دیگر در نظر گرفته شود.
۷-۳ راه دسترسی به انبار تجاری واقع در زیرزمین، از انتهای انباری غیر مجاز می باشد و مقتضی است از داخل واحد تجاری با فاصله حداکثر ۲/۱ متر از معبر عمومی و ترجیحا بطور مستقل از بر گذر در نظر گرفته شود.

adv_baner adv_baner adv_baner

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید :

پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد .


نظرات تایپ شده به زبان انگلیسی یا اصطلاحا ” فینگیلیش ” بعضا منتشر نخواهند شد .

مدیریت سایت در انتشار و یا عدم انتشار نظرات مختار است .