چرا باید از فایل های استاندارد اتوکد استفاده کنیم ؟

چرا باید بلاک های آماده بدون خطا و سالم به فایل خود اضافه کنیم ؟

و حالا چرا آرچیکان ! !

بعد از انتشار نقشه های وال پست نظام مهندسی در آرچیکان این بار با ۶۰ صفحه A3 نقشه اتوکد وال پست پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ با جزئیات کامل بر اساس مصالح و موقعیت های مختلف در خدمت شما عزیزان هستیم.

زمین لرزه های اخیر هم چون منجیل و رودبار در سال ۱۳۶۹ ، بم در سال ۱۳۸۲ و سرپل ذهاب در سال ۱۳۹۶ هر یک درس آموخته هایی را به دنبال داشته است.

زمین لرزه سر پل ذهاب نیز توجه جامعه مهندسی ساختمان کشور را به موضوع اجزای غیرسازه ای و دیوارهای جداکننده و پیرامونی ساختمان ها معطوف نموده است.

حاصل این توجه پیوست ششم آئین نامه ۲۸۰۰ می باشد که تحت عنوان طراحی لرزه ای و اجرای اجزاء غیر سازه ای معماری توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تهیه و در اختیار جامعه مهندسی ساختمان قرار گرفته است.

بر همین اساس دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان جزئیات اجرایی سازه وال پست پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ را به صورت کامل در قالب فایل PDF منتشر کرده است که بر اساس مصالح مختلف بایستی رسم و در نقشه های اجرایی ارسالی به سازمان نظام مهندسی و سایر مراجع کنترل کننده مورد استفاده قرار گیرد.

وال پست پیوست ششم

اما برای اولین بار آرچیکان جزئیات اجرایی سازه وال پست پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ را به صورت کامل در قالب فایل اتوکد در ۶۴ صفحه A3 رسم مجدد کرده که در ادامه به شرح موارد موجود در جزئیات می پردازیم :

لازم به ذکر است برخی از خطاهای ترسیمی در این نقشه ها رفع شده و در پاره ای از موارد جزئیات تکمیلی به آن اضافه شده است.

نقشه وال پست های جدید ( وال پست پیوست ششم ) این مطلب شامل چه مواردی است؟

وال پست پیوست ششم  با بلوک AAC

بلوک هبلکس یا Autoclaved Aerated Concrete با علامت اختصاری AAC یک بلوک سبک، مقاوم، عایق و با باربری بسیار بالا می باشد که در مقایسه با آجرهای سنتی بیش از سه برابر سبک تر است.

وال پست پیوست ششم

قاب بتنی با اتصال کشویی : A

در این جزئیات اتصال بلوک دیوار ها به ستون بتنی  و همچنین به وادار یا والپست میانی از طریق پروفیل های U شکل صورت می گیرد.

همچنین اتصال دیوار به زیر سقف به وسیله دو عدد ورق L شکل طبق جزئیات صورت می گیرد.

این پروفیل ها در ابعاد مشخص در فواصل مشخص به تیر سقف و ستون با پیچ و رول پلاک متصل می شوند.

اتصال پروفیل U شکل به وادار میانی از طریق جوش انجام می شود.

همچنین خود بلوک ها با بسط فلزی مخصوص به یکدیگر متصل می شوند.

وال پست پیوست ششم

قاب بتنی با بسط ارتجاعی : B

در این جزئیات وال پست پیوست ششم اتصال بلوک دیوار ها به تیر ، ستون بتنی  و همچنین به وادار یا والپست میانی از طریق بسط ارتجاعی از ورق ۲ میلیمتر صورت می گیرد.

بسط ارتجاعی در ابعاد مشخص در فواصل مشخص به تیر سقف و ستون با پیچ و رول پلاک متصل می شوند.

اتصال بسط ارتجاعی به وادار میانی از طریق جوش انجام می شود.

همچنین خود بلوک ها با بسط فلزی مخصوص به یکدیگر متصل می شوند.

وال پست پیوست ششم

وال پست پیوست ششم

قاب فلزی با بسط ارتجاعی در وال پست پیوست ششم : C

در این جزئیات اتصال بلوک دیوار ها به تیر ، ستون فلزی  و همچنین به وادار یا والپست میانی از طریق بسط ارتجاعی از ورق ۲ میلیمتر به روش جوش مستقیم صورت می گیرد.

همچنین خود بلوک ها با بسط فلزی مخصوص و میخ به یکدیگر متصل می شوند.

وال پست پیوست ششم

نصب فریم فلزی برای بازشو ها : D

در این جزئیات نحوه اجرای قاب پنجره آزاد در بین بلوک های دیوار و همچنین در جوار وادار عمودی را مشاهده می کنید.

در این روش خود بلوک ها با بسط فلزی مخصوص به یکدیگر متصل می شوند.

جزئیات نعل درگاه و اتصالات در نقشه ها موجود است.

وال پست پیوست ششم

وال پست پیوست ششم

اتصال دیوار داخلی به سقف : E

جزئیات این بخش مربوط به اتصال دیوار های داخلی به سقف در امتداد تیرچه و در زیر آن ، در امتداد و در بین دو تیرچه و همچنین دیوارهایی که عمود بر تیرچه فلزی و بتنی هستند است.

وال پست پیوست ششم با بلوک سیمانی :

نقشه اتوکد

وال پست پیوست ششم

میلگرد بستر : F

در این جزئیات اتصال بلوک دیوار ها به تیر ، ستون بتنی  و همچنین به وادار یا والپست میانی از طریق میلگرد بستر صورت می گیرد.

میلگرد بستر در فرم مشخص در فواصل تعیین شده به ستون و وادار عمودی متصل می شوند.

اتصال میلگرد بستر به وادار میانی با جوش مستقیم و به ستون بتنی ازطریق  جوش مستقیم به ورق متصل شده به ستون انجام می شود.

اتصال دیوار به زیر سقف به وسیله دو عدد ورق L شکل طبق جزئیات صورت می گیرد.

نقشه اتوکد

الیاف کربن یا شیشه :  G

در این روش از وال پست پیوست ششم ، نوارهای الیاف کربن یا شیشه به عرض ۲۵ سانتیمتر و با فواصل هر یک متر به صورت عمودی روی بلوک دیوارها قرار می گیرد.

در این روش از ناودانی برای اتصال دیوار به ستون بتنی و از ورق L شکل برای اتصال به زیر تیر بتنی نیز استفاده می شود.

وال پست پیوست ششم

وال پست افقی : K

جزئیات این بخش مربط به ارتفاع ۶ متر و بیشتر از ۶ متر است که از والپست افقی همراه با میلگرد بستر استفاده شده است.

نقشه اتوکد

قاب بازشوها : L

جزئیات این بخش مربوط به اتصال قاب بازشو به وادار عمودی است که اتصال دیوار نیز از طریق میلگرد بستر صورت گرفته است.

وال پست پیوست ششم

بلوک سفالی با میلگرد بستر : M

در این جزئیات اتصال میلگرد بستر به وادار میانی با جوش مستقیم و به ستون بتنی ازطریق  جوش مستقیم به ورق متصل شده به ستون انجام می شود.

نقشه اتوکد

وال پست پیوست ششم

جان پناه در وال پست پیوست ششم : N

در این روش ستون بتنی سازه تا ارتفاع جانپناه امتداد پیدا می کند و دیوارها به روش اتصال با میلگرد بستر بین ستون ها اجرا می شود.

در این جزئیات والپست میانی به دو روش وادار فلزی و بتنی با جزئات کامل ترسیم شده است.

نقشه اتوکد

و در نهایت جزئیات اجرایی دیوارها در پروژه های بیمارستانی با استفاده از میلگرد بستر و شبکه های رابیتس و الیاف در این مجموعه ترسیم شده است.

در انتها لازم به ذکر است به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب ۱۳۷۴ – اجرای جزئیات پیوست ششم (استاندارد ۲۸۰۰ ) به خصوص مبحث والپست هابرای شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمان ها و صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان لازم الاجرا می باشد.

همانطور که در نقشه های دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اشاره شده شما بایستی مشخصات پروفیلهای والپست را بر اساس طرح سازه روی نقشه ها درج کنید و یا یک جدول ساده ایجاد کنید و مشخصات وادار های طولی و عرضی را درج نمایید. لازم به ذکر است جدول مورد اشاره شامل دو ستون با عنوان پروفیل و مشخصات آن است که بایستی به صورت مجزا بر اساس طرح سازه رسم شود.

همراهان عزیز آرچیکان با توجه به اینکه زمان و زحمت زیادی برای ترسیم جزئیات وال پست های جدید کشیده شده خواهشمندیم از تکثیر فایل خودداری و برای اطلاع دوستان و همکاران از لینک وب سایت آرچیکان استفاده نمایید.

همانظور که در بالا اشاره کردیم این مجموعه از نقشه ها در ۶۴ صفحه برای انواع مصالح رایج دیوار چینی و اسکلت بتنی و فلزی به صورت دقیق بر اساس پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ترسیم شده که شما را از تهیه نقشه های متعدد برای انواع پروژه ها در طول زمان بی نیاز می کند.

بدون شک ترسیم هر یک از بخش های این مجموعه جزئیات با این کیفیت، زمان و هزینه زیادی را می طلبد اما اکنون مجموعه کامل این جزئیات با بالاترین کیفیت و حداقل قیمت در اختیار شما همراهان آرچیکان قرار دارد. 

نقشه ها در کادر A3 بارنگ بندی و مقیاس استاندارد ترسیم شده است و این امکان را فراهم می کند که تمام یا بخشی از جزئیات مورد استفاده قرار گیرد.

در صورت نیاز به مشخصات بیشتر در مورد مجموعه جزئیات وال پست پیوست ششم (استاندارد ۲۸۰۰ ) ، سؤالات خود را در بخش نظرات زیر این مطلب مطرح نمایید .

بعد از پرداخت بلافاصله لینک دانلود مدارک ( شامل فایل اتوکد + فونت های مورد استفاده + شماره قلم ها) در قالب یک فایل فشرده با حجم ۲٫۲۴ مگابایت در اختیار شما قرار می گیرد.

بعد از دانلود و استفاده نیز حتماً پیشنهادهای سودمند خود را در بخش نظرات زیر این مطلب درج نمایید تا راهگشای خدمات بهتر آرچیکان در ادامه باشد.

لازم به یادآوری است که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ، جزئیات اجرایی سازه وال پست پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ را به صورت کامل در قالب فایل PDF در وب سایت خود منتشر کرده که برای دانلود رایگان می توانید به وب سایت این دفتر مراجعه فرمایید.

ادامه و دانلود 487 خرید موفق
adv_baner adv_baner adv_baner
18دیدگاه
 1. ماهان ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

  ممنون خیلی کامل بود

 2. ارشادی ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

  ممنون از این ترسیم با دقت دوستان شک نکنید در خرید این مجموعه

 3. محمود تولایی فر ۱۴۰۰/۱۰/۱۶

  با سلام تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ساعت ۱۸ جزئیات وال پست را خریداری کردم

  • مدیر ارشد ۱۴۰۰/۱۰/۱۶

   با سلام و تشکر از تماس شما
   این مجموعه علاوه بر استفاده در نقشه های سازه ، به دلیل وجود جزئیات کامل سه بعدی شامل نکات آموزشی خوبی برای اجرای وال پست نیز است

 4. مهدی سبحانی ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

  سلام
  ممنون
  مجموعه کاملیه

  • مدیر ارشد ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

   سلام و تشکر از نظر شما
   بله این مجموعه کامل ترین نقشه والپست برای شرایط مختلف اجرایی است که توسط آرچیکان رسم و منتشر شده
   از مزایای فایلهای آرچیکان این است که کاربران امکان مشاهده شرح کامل محتوای فایلها را با جزئیات کامل قبل از تهیه دارند.

 5. علی فلاح زاده ۱۴۰۱/۰۱/۱۱

  سلام ممنون از فایل عالی … فقط اینکه در قسمت بلوک AAC و برای وادار میانی به جدول پیوست اشاره شده… این جدول کجاست؟

  • مدیر ارشد ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

   سلام و تشکر از ارسال نظر – شما بایستی مشخصات پروفیلهای والپست را بر اساس طرح سازه روی نقشه ها درج کنید و یا یک جدول ساده ایجاد کنید و مشخصات وادار های طولی و عرضی را درج نمایید.

 6. منصور ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

  با سلام و احترام بسته خریداری شد . ایا استفاده از این دتایلها با تعداد طبقات ساختمان ارتباطی دارد یا خیر؟

  • مدیر ارشد ۱۴۰۱/۰۶/۱۱

   با سلام و تشکر از حسن نظر شما – اجرای والپست در همه طبقات الزامیست حتی این جزئیات برای جان پناه بام نیز در نظر گرفته شده اما در رسم این جزئیات مطابق نقشه های دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان فقط یک تراز طبقه رسم می شود که اجرای آن برای هر تعداد طبقه ساختمان الزامیست.

 7. رامین ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

  باسلام و خسته نباشید به اعضای سایت و ممنون بابت زحمتی که کشیدین.
  کیفیت تصاویر و نوشته ها خوانانیستن در سایت. آیا داخل نقشه ها هم به همین صورت نی باشد؟

  • مدیر ارشد ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

   سلام و تشکر از شما دوست گرامی
   نقشه ها در نرم افزار اتوکد تهیه شده که با فرمت DWG در اختیار شما قرار می گیرد
   تصاویر منتشر شده در مطلب صرفا جهت معرفی محتوای نقشه ها می باشد.
   موفق باشید

 8. یونس شمسی ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

  سلام وقت بخیر در داخل فایل اتوکد در جزییات دیتیلها برای ضخامت قطعات فلزی نوشتین مطابق جدول پیوست ولی از جدول خبری نیست لطفا راهنمایی بفرمایید.

  • مدیر ارشد ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

   سلام و تشکر از توجه شما
   همانطور که قبلا در نظرات اشاره شد شما بایستی مشخصات پروفیلهای والپست را بر اساس طرح سازه روی نقشه ها درج کنید و یا یک جدول ساده ایجاد کنید و مشخصات وادار های طولی و عرضی را درج نمایید. لازم به ذکر است جدول مورد اشاره شامل دو ستون با عنوان پروفیل و مشخصات آن است که به صورت مستقیم نیز می توانید روی نقشه مشخصات را درج نمایید.

 9. آزاده ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

  سلام. ممنون.خیلی مفید بود.فقط جزییات در مورد دیوارهای داخلی و نحوه اتصالشون متاسفانه پیدا نکردم.

  • مدیر ارشد ۱۴۰۲/۰۲/۲۶

   سلام وتشکر از توجه شما
   دیوارهای داخلی بایستی از سه سمت جداسازی شوند (وجوه قائم در دو سمت و ناحیه زیر سقف). مشابه دیوار خارجی، برای دیوار داخلی نیز بایستی از مصالح تراکم‌پذیر در جهت حرکت داخل صفحه و قیدهایی در جهت خارج از صفحه استفاده شود

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید :

پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد .


نظرات تایپ شده به زبان انگلیسی یا اصطلاحا ” فینگیلیش ” بعضا منتشر نخواهند شد .

مدیریت سایت در انتشار و یا عدم انتشار نظرات مختار است .