انواع نمای ساختمانی از نظر نحوه اجرا و اتصال

انواع نماهای خارجی متداول شامل دیوار پرده ای ، دیوار نما و نمای مهار شده به دیوار میان قابی هستند که هرکدام می توانند به صورت مهار شده یا چسبانده شده اجرا شوند. اصطلاح نمای پوششی یک واژه کلی است که به کلیه نماهای دیوار خارجی اطلاق می شود.

انواع نمای ساختمانی

 دیوار پرده ای Curtain wall

دیوار پرده ای، دارای قاب سازه ای جداگانه است که مستقیماً به آن متصل شده و مجموعه به مانند یک پرده روی سطح خارجی ساختمان را می پوشاند. در یک دیوار پرده ای، بارهای ناشی از وزن نما، باد و زلزله مستقیما از دیوار به قاب سازه ای منتقل می شود. به طور معمول حداقل ۵۰ میلی متر فاصله بین دیوار پرده ای و قاب سازه ای درنظر گرفته می شود. این فاصله برای تطابق بی نظمی های ابعادی غیرقابل پیش بینی در قاب است. نمونه ای از دیوارهای پرده ای، دیوار پرده ای شیشه-آلومینیوم است.

دیوارهای پرده ای غیرشفاف شامل پانل های بتنی پیش ساخته، پانل های مسلح شده با الیاف شیشه، پانل های فلزی و نظایر آن است. در دیوارهای پرده ای غیرشفاف ممکن است به منظور فراهم کردن امکان نازک کاری دیوار داخلی، افزودن عایق حرارتی، برق کاری و عبور لوله های تاسیساتی در داخل دیوار، یک دیوار پشتیبان اضافه شود. از آنجاکه دیوار پرده ای مستقیماً به قاب سازه ای متصل است، بار باد را به قاب و درنتیجه به تیر و ستون منتقل کرده و لذا در برابر بار باد مقاومت می کند. در این حالت به دیوار پشتیبان (درصورت وجود) هیچ بار بادی وارد نمی شود.

انواع نمای ساختمانی

 دیوار نما Veneer wall

این نوع نما مشابه دیوار پرده ای غیرشفاف است. دیوار نما می تواند در سازه های قابی و سازه های دیوار باربر استفاده شود. در این نوع نما وجود یک دیوار پشتیبان اجباری است. بارهای وارد بر دیوار نما به دیوار پشتیبان منتقل می شود. دیوار پشتیبان بارها را به قاب سازه ای ساختمان منتقل می کند. دیوار نما به دو نوع مهار شده و چسبانده شده تقسیم می شود. در نمای مهار شده، مهار، نما را به سازه پشتیبان متصل می کند. بنابراین علاوه بر انتقال و تحمل بار ثقلی نما، این مهار باید بارهای باد و زلزله را از نما به دیوار پشتیبان انتقال دهد. دیوار نمای مهار شده، عموماً با یک فضای خالی ۵۰ میلی متری بین نما و دیوار پشتیبان به صورت یک دیوار زه کش طراحی می شود.

در نمای چسبانده شده، نما به دیوار پشتیبان چسبانده می شود. در این حالت حتماً باید نما با المان مناسب برای تحمل بارهای لرزه ای به دیوار پشتیبان مهار شود و چسباندن تنها به منظور انتقال بارهای ثقلی است. نمای چسبانده شده دیواری با سطح آب بندی شده است. Stucco و EIFS نمونه هایی از دیوار با سطح آب بندی شده هستند.

انواع نمای ساختمانی

نماهای مهارشده به میان قاب Infill wall

نمای خارجی مهار شده به میان قاب (دیوار غیرباربر قرار گرفته در فضای بین تیر و ستون) در فضای خالی بین تیرها و ستون ها قرار می گیرد و در این حالت قاب سازه ای در معرض دید قرار دارد. نمای مهار شده به میان قاب ، تنها در سازه های قابی استفاده می شود و به دو صورت مهار شده و چسبانده شده طراحی می شود.

در سازه هایی که چنین سیستم نمایی دارند، به دلیل پائین بودن مقادیر مقاومت حرارتی قاب سازه ای بتنی یا فولادی، مشکل عایق بندی حرارتی وجود داشته و انتقال حرارت از طریق تیر و ستون انجام می شود. با توجه به اینکه در دیوار پرده ای و دیوار نما، قاب سازه ای ساختمان پوشانده می شود، می توان کارایی حرارتی بالاتری بدست آورد. از لحاظ لرزه ای جزییات و دیتایل های این نوع نما ساده تر از سایر انواع نمای ساختمانی می باشد.

مطلب انواع نمای ساختمانی بر گرفته از دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها ضابطه شماره ۷۱۴

adv_baner adv_baner adv_baner

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید :

پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد .


نظرات تایپ شده به زبان انگلیسی یا اصطلاحا ” فینگیلیش ” بعضا منتشر نخواهند شد .

مدیریت سایت در انتشار و یا عدم انتشار نظرات مختار است .