ابعاد آسانسورضوابط آسانسور و پله برقی در طراحی معماری

۵- پلکان برقی

۵-۱ زاویه شیب پله برقی بین ۲۷ الی ۳۵ درجه (۱۵-۳-۱-۷ و ۱۵-۳-۱-۱۱)

مبحث ۱۵:

۱۵-۳-۱-۷: حداکثر سرعت پلکان برقی در صورتی که زاویه شیب آن بیش از ۳۰ درجه نباشد ۰٫۷۵ متر بر ثانیه می باشد. در صورتی که زاویه شیب بین ۳۰ تا۳۵ درجه باشد حداکثر سرعت اسمی ۰٫۵ متربر ثانیه می باشد.

۱۵-۳-۱-۱۱: زاویه شیب پلکان برقی نباید از ۳۰ درجه بیشتر شود. در صورتی که حداکثر ارتفاع پله ۶ متر و حداکثر آن ۰٫۵ متر بر ثانیه باشد این زاویه تا ۳۵ درجه قابل افزایش است.

۵-۲ حداقل فاصله قائم مجاز بین نوک پله تا موانع فوقانی حداقل ۲٫۳۰ متر (۱۵-۲-۱-۱۰)

۵-۳ عرض پله برای یک نفر ۰٫۶ متر، ۱٫۵ نفر ۰٫۸ متر، ۲نفر ۲ متر (۱۵-۳-۲-۲)

۵-۴ حداکثر ارتفاع پله ها ۲۴ سانتیمتر و حداکثر کف پله ۳۸ سانتیمتر (۱۵-۳-۵-۹)

ضوابط آسانسور و پله برقی

ضوابط آسانسور و پله برقی در طراحی معماری

۶-آسانسور

۶-۱ در ساختمان های با طول مسیر قائم حرکت بیش از ۷ متر از کف ورودی اصلی (بیش از ۳طبقه) تعبیه آسانسور الزامی است. در ساختمان های غیر مسکونی طول مسیر قائم حرکت از کف پایین ترین طبقه تا کف بالاترین طبقه محاسبه می شود.(۱۵-۲-۱-۲)

مبحث ۱۵:

۱۵-۲-۱-۲: در ساختمان با طول مسیر قائم حرکت بیش از ۷ متر از کف ورودی اصلی (معمولا بیش از سه طبقه)، تعبیه آسانسور الزامی می باشد.

۶-۲ در ساختمان های ۸ طبقه یا باطول مسیر حرکت ۲۸ متر از تراز کف ورودی اصلی حداقل ۲ دستگاه آسانسور لازم است حتی اگر یک دستگاه آسانسور کفایت کند.(۱۵-۲-۱-۳)

۶-۳ در ساختمان های باطول مسیر بیش از ۲۱ متر از کف ورودی اصلی حداقل یک دستگاه آسانسور برانکارد بر لازم است.(۱۵-۲-۱-۴)

۶-۵ عمق راهروها مقابل آسانسورها برابر یا بیشتر از عمق کابین بوده و اظلاعات آن مطاب جدول ۱۵-۲-۲-۱-۴ می باشد.

ضوابط آسانسور و پله برقی

ضوابط آسانسور و پله برقی در طراحی معماری

۶-۶ ابعاد آسانسور , پیش فضای لازم برای آسانسورهای ویلچربر در زیر زمین و پارکینگ ها ۱۵۰ در ۱۵۰ سانتیمتر و برای آسانسور برانکارد بر به عرض ۱۵۰ و عمق ۲۱۰ سانتیمتر الزامی است.

۶-۷ ابعاد موتورخانه آسانسور طبق بند ۱۵-۲-۲-۵-۲ رعایت شود.

مبحث ۱۵:

۱۵-۲-۲-۵-۲: ابعاد موتورخانه (در صورت وجود) باید طبق نقشه و جداول پیوست ۲ مبحث ۱۵ طراحی و اجرا گردد.در صورت عدم امکان لحاظ هر یک از این ابعاد در طراحی موتورخانه، موارد زیر باید رعایت گردد:

الف)حداقل فضای باز در جلوی تابلوهای کنترل آسانسور ۷۰۰ میلیمتر باشد.

ب)حداقل معبر برای عبور از کنار تجهیزات ثابت ۴۰۰ میلیمتر باشد.

پ)حداقل معبر برای عبور از کنار تجهیزات در حال چرخش ۵۰۰ میلیمتر باشد.

ت)حداقل ارتفاع موتورخانه در نواحی تردد و دسترسی ۲۰۰۰ میلیمتر باشد.

ث) حداقل ارتفاع از روی قطعات در حال چرخش تا زیر سقف موتورخانه ۳۰۰ میلیمتر باشد.

ج)در صورتی که اختلاف ارتفاع بین سطوح داخل موتورخانه بیش از ۵۰۰ میلیمتر باشد سطح بالاتر باید با نرده محصور شود و برای دسترسی به آن نردبانی تعبیه شود.

چ)سطح کاری معادل حداقل ۶۰۰ در ۵۰۰ میلیمتر اطراف تجهیزات چرخنده (کنترل کننده مکانیکی سرعت فلکه هاو…) تعبیه شود.

۶-۸ دیوار دور آسانسور به ضخامت حداقل ۲۰ سانتیمتر رعایت شود.(در صورتیکه از مصالح مقاوم در برابر آتش استفاده شود می توان ضخامت ۱۵ سانتیمتر را پذیرفت)

۶-۹ با توجه به مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در ساختمانهای عمومی طول مسیر حرکت آسانسور از پایین ترین طبقه محاسبه می گردد.

در ساختمان های مسکونی طبقه اصلی ورودی طبقه ایست که ورود افراد پیاده در ساخمان از آن طریق انجام می شود و معمولا هم تراز خیابان یا بالاتر می باشد

(تراز مذکور توسط شهرداری تعیین می گردد)معیار محاسبه طول مسیر حرکت آسانسور از تراز مذکور تا کف آخرین طبقه تصرف است.

چنانچه در ساختمانی دسترسی های اصلی مختلفی به یک آسانسور وجود داشته باشد و پایین ترین طبقه دسترسی، طبقه دسترسی اصلی ورودی محسوب و طول مسیر حرکت آسانسور از این تراز تا کف آخرین طبقه تصرف خواهد بود.

ضوابط آسانسور و پله برقی بر گرفته از دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در تهیه و ارائه نقشه های معماری اجرایی فاز۲ سازمان نظام مهندسی استان تهران واحد کنترل نقشه های معماری خرداد ۱۳۹۵ – همواره پیشنهادها و نظرات سودمند شما مجموعه آرچیکان را در ارائه مطالب بهتر یاری می کند.

آرچیکان را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید

adv_baner adv_baner adv_baner

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید :

پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد .


نظرات تایپ شده به زبان انگلیسی یا اصطلاحا ” فینگیلیش ” بعضا منتشر نخواهند شد .

مدیریت سایت در انتشار و یا عدم انتشار نظرات مختار است .