ضوابط راه پله در طراحی معماری:(۴-پلکان و پلکان ها)

۴-۱ ضخامت دیوار پلکان بدون نازک کاری ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

۴-۲ عرض مفید پلکان از نازک کاری تا نازک کاری ۲٫۴۰متر الزامی است.

۴-۳ تمام درهای واقع در مسیر های دسترسی و خروج در موارد زیر، باید موافق جهت خروج بچرخند: (۴-۵-۱-۵-۲)

آ-درهای واقع در دوربندهای خروج

ب-درهای واقع در فضاهای پر خطر

پ-درهای اتاق ها و فضاهای با بار تصرف ۵۰ نفر و بیشتر

۴-۴ حداکثر ارتفاع پله ۱۸ و حداقل ۱۰سانتیمتر و حداقل اندازه کف پله ۲۸ سانتیمتر (۳-۱-۴-۴-۵) و درج تراز کف پاگردها از ضوابط راه پله است.

۴-۵ ارتفاع دست اندازهای شیبدار پله با شیب راه ها از لبه پله یا سطح شیبدار باید حداقل ۹۰سانتیمتر باشد که از ضوابط راه پله است.(۴-۵-۱-۱۱-۲)

۴-۶ حداقل ارتفاع غیر سر گیر پله ها و پاگردهای آنها در تمام طول مسیر ۲٫۰۵ متر بوده و از لبه پله اندازهگیری می شودکه این مورد هم از ضوابط راه پله است.(۴-۵-۱-۷-۶)

۴-۷ پله های قوسی شکل در صورتی مجاز است که حداکثر ارتفاع آن ۲۴ سانتیمتر و عرض مفید ۶۵ سانتیمتر و قد راه پله ۲ متر بوده و پاخور پله در فاصله ۳۰ سانتیمتری از باریکترین قسمت حداقل به عرض ۲۰ سانتیمتر و یک شکل باشد.(۳-۱-۴-۴-۷)

ضوابط راه پله در طراحی معماری

ضوابط راه پله
۴-۸ دود بند کردن پلکان داخلی یا تامین فضای دودبند طبق بند .(۳-۱-۴-۴-۱۰)

مبحث ۳:

۱۰-۴-۴-۱-۳: دودبند کردن پلکان داخلی یا تامین فضای دوربند با یکی از روش های ذیل مجاز است:

الف) استفاده از پیش ورودی با تهویه طبیعی:در این روش باید حداقل عرض پیش ورودی در مسیر پیمایش ۱۸۰۰ میلیمتر باشد.این عرض نباید کمتر از عرض در ورودی از پیش ورودی به پلکان ۲۰ دقیقه و از واحدها به پیش ورودی حداقل یک و نیم ساعت باشد.در ضمن درها باید دودبند و خود بسته شو یا خودکار بسته شو باشند.

ب)استفاده از بالکن با تهویه طبیعی: در این روش از بالکن برای ارتباط پلکان داخلی با واحدها استفاده می شود،که در این صورت نصب حفاظ های جانپناه و رعایت فاصله ۳متری دیوار مقاوم حریق تا در ورودی بالکن به پیش ورودی الزامی است.

مقاومت حریق در ورودی از پیش ورودی به پلکان یک و نیم ساعت و از واحدها به پیش ورودی حداقل یک ساعتباشد.در ضمن درها باید دودبند و خود بسته شو یا خودکار بسته شو باشند.

ج) استفاده از پیش ورودی با تهویه مکانیکی:در این روش باید حداقل عرض پیش ورودی ۱۱۰۰ میلیمتر بوده و فاصله در ورودی واحد به پیش ورودی تا دریچه تهویه مکانیکی حداقل۱۸۰۰ میلیمتر باشد.

مقاومت حریق در ورودی از پیش ورودی به پلکان ۲۰ دقیقه و از واحدها به پیش ورودی حداقل یک و نیم ساعت باشد. در ضمن درها باید دودبند و خود بسته شو یا خودکار بسته شو باشند.

۴-۹ پلکان خارجی طبق بند .(۳-۱-۳-۳-۱۱) ضوابط راه پله

مبحث ۳:

۱۱-۳-۳-۱-۳: بر اساس ضوابط این مقررات، فقط آن دسته از پلکان های خارجی بنا می توانند به عنوان خروج محسوب شوند که دارای مشخصات زیر باشند و به تائید مقام قانونی مسئول برسند:

الف) ساختار آنها توسط دیوار با زمان حداقل ۲ ساعت مقاوم حریق از فضاهای داخلی جدا شده و از نزدیک ترین بازشو دست کم ۳ متر فاصله داشته باشند.

ب) به بام بخش دیگری از بنا یا بام بنای مجاور که ساختار مقاوم حریق و راه خروج ایمن و پیوسته ای دارد،ارتباط داشته باشند.

پ) به منظور پیشگیری از سقوط متصرفان، دارای دوربند یا نرده جان پناه محکم و با ارتفاع مناسب باشند.

۴-۱۰ در ساختمان های بیش از ۲ طبقه ارتباط بین قفسه پلکان و فضای توقفگاه و موتورخانه باید با تهیه عنر یا فضای جداکننده ای جهت جلوگیری از انتقال دود و سرو صدا صورت گیرد.(۴-۵-۱-۱۰-۶)

۴-۱۱ در مورد ساختمان های بلند ضوابط مندرج در بندهای ۳-۱-۱۸-۱ و ۳-۱-۱۸-۴ الزامی است.

مبحث ۳:

۱-۱۸-۱-۳: بر اساس ضوابط این مقررات، هربنای که فاصله قائم بین تراز کف بالاترین طبقه قابل تصرف،تا تراز مناسبترین سطح قابل دسترس برای ماشین های آتش نشانی که به تائید مقام قانونی مسئول برسد و از ۲۳ متر بیشتر باشد،عمارت بلند محسوب شده که علاوه بر ضوابط اختصاصی مربوط به تصرف خود،تابع ضوابط این بخش نیز خواهد بود.

۴-۱۸۱-۳: در ساختمانهای بلند،برای هر طبقه یا هر بخش از یک طبقه،از جمله طبقات زیر طبقه تخلیه خروج،تامین حداقل دو خروج مجزا وتا حدامکان دور از هم الزامی است.

بر گرفته از دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در تهیه و ارائه نقشه های معماری اجرایی فاز۲ سازمان نظام مهندسی استان تهران واحد کنترل نقشه های معماری خرداد ۱۳۹۵

همواره پیشنهادها و نظرات سودمند شما مجموعه آرچیکان را در ارائه مطالب بهتر یاری می کند.

آرچیکان را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید

adv_baner adv_baner adv_baner
1دیدگاه
  1. ali ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

    مقاومت حریق در ورودی از پیش ورودی به پلکان ۹۰ دقیقه و از واحدها به پیش ورودی حداقل ۲۰ دقیقه باشد.

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید :

پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد .


نظرات تایپ شده به زبان انگلیسی یا اصطلاحا ” فینگیلیش ” بعضا منتشر نخواهند شد .

مدیریت سایت در انتشار و یا عدم انتشار نظرات مختار است .