۲- ورودی ها و دسترسی ها در طراحی معماری

۲-۱ در صورت وجود پله یا هر اختلاف سطح یا دیوار در مقابل درب ورودی اصلی ، باید حدا قل ۱٫۴۰ متر از ان فاصله داشته باشد.

۲-۲ فضای ورودی ساختمان باید سطح آزاد و بدون مانعی برابر با حداقل ۱٫۴۰در۱٫۴۰ متر باشد.

۲-۳ درب اصلی باید از نوع لولایی با پهنای مفید حداقل ۹۰ سانتی متر و ارتفاع مفید حدا قل ۲۰۵ سانتی متر باشد. درب های دو لنگه بدون وادار وسط که به عنوان درب اصلی به کار می روند، لنگه فعال حدا ل ۸۰ سانتی متر و پهنای هر لنگه درب نباید از ۱٫۲۰ متر بیشتر باشد.(آرچیکان هنر و صنعت ساخت و ساز)

۲-۴ در هر طرف درب اصلی باید یک کف یا پاگرد وجود داشته باشد. تراز سطح این کف یا پاگرد باید در هر دو قسمت درب یکسان باشد.

۲-۵ در صورتی که اختلاف تراز ورودی طبقه همکف (ورودی اصلی) از کف پیاده رو بیش از ۶۰ سانتیمتر باشد باید دسترسی معلول بوسیله بالابر (جک) و یا راه شیبدار تامین گردد.(ضوابط معلولین)

ورودی ها و دسترسی ها

ورودی ها و دسترسی ها در طراحی معماری [ ضوابط درب ورودی ساختمان ]

۲-۶ دسترسی راه پله از توقفگاه خودرو باید بوسیله دیوار و یا فضای واسط محصور جدا باشد.

۲-۷ حداقل ارتفاع مفید ورودی و خروجی خودرو در توقفگاه های عمومی ۲٫۱۰ متر از ظوابط ورودی ها و دسترسی ها در طراحی معماری می باشد.

۲-۸ حداقل ارتفاع مفید درب ورودی و خروجی خودرو در توقفگاه های خصوصی در صورت وجود ورودی مجزای دیگری برای اشخاص ۱٫۸۰ متر می باشد.

۲-۹ پهنای ورودی و عرض شیب راهه پارکینگ برای بیش از ۲۵ واحد پارکینگ (پارکینگ های بزرگ) ۵ متر و کمتر از ۲۵ واحد(پارکینگ های متوسط) ۳٫۵ متر می باشد.

۲-۱۰ رعایت بند ۴-۵-۱۰-۲-۴ (الزامات عمومی ساختمان) در مورد شیب راهه خودرو الزامی است:

۴-۵ -۱۰-۲-۴ ابعاد و مساحت محلهای توقف خودرو:

آ- ابعاد لازم جهت توقف دو خودرو، درصورتیکه کنار یکدیگر قرار گیرند، هریک ۵٫۰۰×۲٫۵۰ متر میباشد. هنگامی که خودروها در طول و پشت سر یکدیگر قرار میگیرند، ابعاد مورد نیاز برای هر یک ۶٫۰۰×۲٫۵۰ متر میباشد.

در توقفگاههای سرپوشیده در صورتیکه فاصله محور ستونها ۵٫۰۰ متر و فاصله داخلی بین دو ستون حداقل ۴٫۵۰ متر باشد، دو خودرو میتوانند بین دو ستون قرار گیرند. افزایش تعداد خودرو، با افزایش فاصله داخلی ستونها به ازای ۲٫۵۰ متر به ازای هر خودرو بلامانع است.

ب- در صورتیکه پارک خودروی معلول در توقفگاههای خصوصی الزامی باشد، ابعاد لازم ۵٫۰۰×۳٫۵۰ متر محور تا محور میباشد و به ازای هر طرف دیوار ۰٫۲۵ متر به عرض آن اضافه میشود.

پ- درصورتیکه دو طرف یک محل توقف در توقفگاه دیوار باشد، عرض آن باید حداقل ۳٫۰۰ متر و طول آن ۵٫۰۰ متر باشد.(آرچیکان هنر و صنعت ساخت و ساز)

۴-۵ -۱۰-۲-۵ حداقل عرض مسیر رفت و آمد در توقفگاههای بزرگ و متوسط نباید از ۵٫۰۰ متر کمتر باشد. در توقفگاههای کوچک حداقل مسیر رفت و آمد، باید هم عرض شیبراه، ۳٫۰۰ متر باشد.

۴-۵ -۱۰-۲-۶ در توقفگاه های عمومی، شیبراههای مسقف با طول بیشتر از ۲۰ متر، با حداکثر شیب ۱۶ %مجاز است. در طول کمتر از ۲۰ متر حداکثر شیب مجاز ۱۷ %است؛ اما حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰ %باشد.

۴-۵ -۱۰-۲-۷ حداکثر شیب در شیبراه روباز در توقفگاههای متوسط و بزرگ خصوصی ۱۵ %است. حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰ %باشد.

۴-۵ -۱۰-۲-۸ حداکثر شیب در شیبراههای مسقف در توقفگاه های کوچک خصوصی حداکثر ۱۷% مجاز است. اما حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰ %باشد.

۲-۱۱ کنار معبر سواره در پارکینگ های بزرگ، گذرگاه عابر پیاده به عرض حداقل ۶۰ سانتیمتر و ارتفاع ۰٫۲ متر از سطح معبر سواره باید تعبیه گردد.

۲-۱۲ شیب راهه عبور پیاده دارای شیبی برابر یا کمتر از ۸درصد بوده و حداکثر ان برای افراد غیدر معلول ۱۲٫۵ درصد از ظوابط ورودی ها و دسترسی ها در طراحی معماری می باشد.

۲-۱۳ شیبراه عبور پیاده باید در بالا و پایین، در نقاط گردش حرکت، ورود و خروج فضاها، درب ها، و یا پس از طی هر ۹ متر طول پاگرد داشته باشند. طول و عرض پاگردهای شیب راه ها اگر برای افراد معلول الزامی نباشد باید حداقل ۰٫۹۰ متر باشد.

۲-۱۴ در ساختمان بیش از یک واحد باید دسترسی مستقل ساکنین به حیاط اصلی وجود داشته باشد. این دسترسی می تواند از طبقه همکف و یا زیرزمین (با توجه به شیب زمین و عدم مشرفیت) صورت گیرد.

۲-۱۵ تمام حیاط خلوت ها، نورگیرها، پاسیوها و تراس ها باید دارای دسترسی مناسب جهت نظافت باشند که بخش مهمی از ظوابط ورودی ها و دسترسی ها در طراحی معماری است.

بر گرفته از دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در تهیه و ارائه نقشه های معماری اجرایی فاز۲ سازمان نظام مهندسی استان تهران واحد کنترل نقشه های معماری خرداد ۱۳۹۵ – همواره پیشنهادها و نظرات سودمند شما مجموعه آرچیکان را در ارائه مطالب بهتر یاری می کند.

آرچیکان را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید

adv_baner adv_baner adv_baner

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید :

پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد .


نظرات تایپ شده به زبان انگلیسی یا اصطلاحا ” فینگیلیش ” بعضا منتشر نخواهند شد .

مدیریت سایت در انتشار و یا عدم انتشار نظرات مختار است .