نکات مفید حقوقی از درسنامه جامع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.
*مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب،تفکیک، حصارکشی، ساخت و ساز و …) دریافت پروانه الزامی است که از نکات حقوقی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری است .
*ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها

اگر مالکی پس از چندین سال بعد از ساخت برای پایان کار مراجعه کرد، ذیل امضاء جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.
*تبصره ۷ ماده ۱۰۰-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( لزوم احداث بنا برابر ضوابط و نقشه های منضم به پروانه)

قبل از شروع گودبرداری، در صورتیکه املاک مجاور قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد، حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف بگیریم (کاهش تقصیر)
*ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی

ناظر نباید بدون رضایت کتبی همسایه اجازه دهد تا مالک اقدام به تخریب دیوار مشترک نماید (رضایت کتبی حتی المقدور با امضاء دو شاهد عادل و یا محضری باشد.)
*ماده ۱۱۸ قانون مدنی

بیمه کارگاهی می بایست اشخاص ثالث (همسایگان ، عابرین، پیمانکاران جزء و…)را نیز شامل شود که از نکات حقوقی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری است.
*ماده ۱۳ قانون مسوولیت مدنی

تخلف مالک از مجوزهای قانونی را به شهرداری منطقه و رونوشت آن را به سازمان نظام مهندسی، اداره بازرسی کار (مهندسین موارد مربوط به ایمنی) و معاونت پیشگیری از جرم ارسال نمایید.
*تبصره ۷ ماده ۱۰۰- آیین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

تهیه نقشه های ازبیلت به عهده مجری می باشد و برای پروژه های زیر ۸۰۰ متر در صورت لزوم و به دلیل فقدان مجری ذیصلاح بر عهده مالک است.
*مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

مهندسین ناظر در زمان مهر و امضاء نقشه ها حتماً جمله «تایید نقشه های طراحی و محاسبات مجوز اجرا نبوده و مالک موظف است مسیر قانونی را برای پروانه یا اصلاح پروانه طی نماید» در پایین امضاء خود بنویسند.
*مصوبه شورای عالی اداری برای اصلاح پروانه ها

چنانچه مالک یک سقف اضافه نماید و از صلاحیت ناظر خارج گردد، طی نامه ای به سازمان اعلام گردد که از صلاحیت ناظر به دلیل افزایش سقف یا زیر بنا خارج شده است و تقاضای تعیین ناظر جدید شود.
*ماده ۳۰ قانون و ماده ۳ آیین نامه اجرایی

طبق مصوبه هیأت ۴ نفره برای پروژه های گروه «دال» استفاده از خدمات آزمایشگاه بتن و جوش الزامی است که از نکات حقوقی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری است.
*مباحث نهم و دهم مقررات ملی

مالک موظف است شروع عملیات اجرایی را کتباً به ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع رسانی به سایر ناظرین اطلاع دهد و بقیه مراحل را ناظر هماهنگ کننده می بایست به مهندسین ناظر اطلاع دهد.
*مصوبه شوراهای اداری مندرج در ظهر یا انتهای پروانه ها

در طرح ارجاع کار چنانچه مالک شروع به کار نکند مهندسین ناظر می توانند الباقی حق الزحمه خود را ( ۱۵% در مرحله سفتکاری و ۱۵% در مرحله بهره برداری) طبق شرایط ذیل دریافت کنند.
گروه «الف» و «ب» بعد از گذشت یکسال از زمان صدور پروانه، ۱۵%حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد ازگذشت دوسال ۱۵%حق الزحمه مربوط به بهره برداری
گروه «ج» بعد ازگذشت ۱/۵ سال از زمان صدور پروانه، ۱۵%حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد از سه سال ۱۵%حق الزحمه مربوط به بهره برداری
گروه «د» بعد ازگذشت دو سال از زمان صدور پروانه ،۱۵% حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد از گذشت چهار سال۱۵%حق الزحمه مربوط به بهره برداری
*مصوبه هیأت مدیره و هیأت ۴ نفره

مسئولیت مهندس ناظر معمار و نقشه بردار قبل از گودبرداری شروع میشود. کنترل بر و کف پیشروی طولی و یا عرضی، درز انقطاع و تطبیق تیپ نقشه ها با زمین و ….
*مصوبه شرح خدمات گروههای مهندسی، مبحث دوم

گزارش تخلفات مالکین می بایست «به موقع» به شهرداری منطقه ارسال شود، در غیر اینصورت مهندسین از طرف شهرداری به شورای انتظامی معرفی می شوند (طبق قانون)
*تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها

در صورت تعویض ناظر، ناظر جدید می بایست از مالک تقاضا کند تا مرحله ای از کار را که ناظر قبلی نظارت داشته اند به تایید و مهر و امضاء ایشان برساند، به عنوان مثال چنانچه مالک یک سقف به ساختمان پنج سقف اضافه نماید ناظر قبلی در کارت نظارت می بایست تا سقف پنجم را تایید و مهر و امضا نماید.
*تبصره ۷ ماده ۱۰۰

در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده، ذی الحجه» در صورت بروز حادثه (فوت عوامل کارگاهی) مبلغ دیه فوت به مقدار ۱/۳ اضافه می گردد.
*قانون مجازات اسلامی

adv_baner adv_baner adv_baner

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید :

پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد .


نظرات تایپ شده به زبان انگلیسی یا اصطلاحا ” فینگیلیش ” بعضا منتشر نخواهند شد .

مدیریت سایت در انتشار و یا عدم انتشار نظرات مختار است .