ضوابط دیوار سازه ای :

۵-۷ انواع دیوار مصالح بنایی

دیوارهای مصالح بنایی به دو نوع سازه ای و غیرسازه ای تقسیم می شوند.

۱-۵-۷ دیوارهای سازه ای: دیوار سازه ای چیست

دیوارهای سازه ای دیواری است که برای تحمل بار قائم یا قائم و جانبی در ساختمان در نظر گرفته می شود و باید شرایط زیر را دارا باشد.

۱- حداکثر طول مجاز محصور بین دو کلاف قائم از کل طول هر دیوارهای سازه ای، نباید از ۵ متر یا ۳۰ برابر ضخامت آن بیشتر باشد.

۲- ارتفاع دیوار سازه ای برابر با ارتفاع طبقه مطابق با بند (۱-۲-۷ آیین نامه ۲۸۰۰) می باشد.

۳- مقدار دیوارهای سازه ای در هر طبقه و در هر امتداد برابر است با نسبت مساحت مقطع افقی دیوارها درامتداد مورد نظر به مساحت زیربنای آن طبقه. آن بخش از دیوار که در بالا و پایین بازشوها قرار دارد، نباید در محاسبه مقدار دیوار منظور شود.

۴- حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار سازه ای نباید از ۱۵/۱ کمتر باشد. در هر حال ضخامت دیوار سازه ای در طبقه اول و دوم نباید از ۲۲ سانتی متر و در زیر زمین از ۳۵سانتی متر کمتر باشد. ( شکل ۷-۱۲)

۵- مقدار دیوار سازه ای در هر طبقه و در هر یک از امتدادهای طولی و عرضی ساختمان نسبت به کل دیوارها در آن امتداد، نباید از مقادیر مندرج در جدول (۷-۳) و متناظر با خطر نسبی منطقه کمتر باشد.(آرچیکان)

دیوارهای سازه ای
۲-۵-۷ اجرای دیوارسازه ای

۱- در ساختمان بنائی استفاده از ملات گل و یا گل آهک مجاز نیست.

۲- برای اجرای دیوار سنگی و دیوار بلوک سیمانی باید از ملات ماسه سیمان با عیار حداقل ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب ملات استفاده شود.

۳- برای اجرای دیوار می توان از ملات ماسه سیمان با عیار حداقل ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب یا ملات باتارد (ملات ماسه-آهک-سیمان) با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان و ۱۲۵ کیلوگرم آهک در متر مکعب ملات نیز استفاده کرد.

۴- برای اجرای جان پناه بام و بالکن و قسمت طره ای دودکش ها در دیوارهای سازه ای باید منحصراً از ملات ماسه سیمان با عیار حداقل ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب ملات استفاده شود.

۵- ملات ماسه سیمان باید حداکثر در مدت یک ساعت پس از تهیه، مصرف شود.

۶- آجر مصرفی در دیوارهای سازه ای باید از جنس مرغوب و دارای قدرت باربری و دوام مناسب و قبل از استفاده زنجاب شود.

۷- بلوک سیمانی مصرفی در دیوارهای سازه ای باید از جنس مرغوب و دارای قدرت باربری و دوام مناسب باشد و قبل از استفاده زنجاب شود.

۸- سنگ مصرفی در دیوارها باید از جنس مرغوب و دارای قدرت باربری و دوام مناسب باشد.

۹- فولاد مصرفی در دیوارها باید از جنس مرغوب و دارای حدجاری شدن مشخص باشد.

دیوارهای سازه ای
چیدن دیوار:

۱- برای ساخت دیوار با سنگی که به شکل مکعب مستطیل، یا آجر یا بلوک سیمانی است، نباید بندهای قائم در یک راستا قرار گیرد.

۲- درزهای قائم “هرز ملات” باید کاملا با ملات پر شود.

۳- برای اجرای دیوار با سنگ لاشه، لازم است سنگ لاشه ها با قفل و بست مجاورهم قرار گرفته و بین آنها کاملاً با ملات پر شود.

۴- اگر دیوار چینی به طور همزمان میسر نباشد، می توان قسمتهایی را به صورت ساخت “لاریز” ساخت و قسمت های بعدی را روی لاریز بنا کرد.

۵- دیوارهای سازه ای به هم پیوسته یا متقاطع (درگوشه های ساختمان) باید به طور هم زمان و در یک تراز چیده و در یک سطح بالا آورده شود.

۶- دندانه دار کردن دیوار ساز های (هشت گیر) که معمولاً برای اتصال دیوارها یا برای ساختن دیوارهای طویل به کار می رود، مجاز نیست.

میلگرد میانی در دیوار سازه ای :

در ناحیه یک سوم میانی ارتفاع هر دیوار سازه ای که دهانه آن ۳ تا ۵ متر باشد، باید حداقل سه میلگرد به قطر ۱۰ میلی متر با شرایط زیر در درزهای افقی به صورت سرتاسری تا محل کلاف های قائم امتداد داده شود و در داخل آنها مهار گردد.(شکل ۷-۱۳) :

۱- یک میلگرد در وسط ارتفاع

۲- دو میلگرد به فاصله یک ششم ارتفاع دیوار یکی بالا و یکی پایین میلگرد وسط

دیوارهای سازه ای

بر گرفته از آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش چهارم

آرچیکان را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید

adv_baner adv_baner adv_baner

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید :

پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد .


نظرات تایپ شده به زبان انگلیسی یا اصطلاحا ” فینگیلیش ” بعضا منتشر نخواهند شد .

مدیریت سایت در انتشار و یا عدم انتشار نظرات مختار است .